Förändring


Förändring är den enda sanna verkligheten, vår tillvaro kännetecknas av en fortlöpande livslång utvecklingsprocess. Vi stöder dig och din verksamhet i att praktiskt utveckla processer och nya vanor som skapar effektivitet i vardagen.


Ledar- & Chefskap

 
Vi skräddarsyr och leder utveck- lingsprogram och seminarier för ledare & medarbetare. Det kan handla om att skapa nya idéer, hitta nya lösningar eller få ny kompetens. Genom väl- designade metodiska möten tar vi tillvara alla deltagares olika kompetenser och skapar resultat.

Workshops


Vi genomför väldesignade och tankeväckande injektioner av kunskap och inspiration utifrån en beteendevetenskaplig grund. Vi når fram genom vår kompetens, tydlighet och engagegemang. Vi genomför dem oftast genom dialog och med aktiviteter för att uppnå förväntat resultat.

Coaching


Vi hjälper dig att hitta dina drivkrafter och att definiera dina önskade resultat. Rustar dig för att kunna hantera tuffa, ovana och oförutsedda situationer i vardagen. Vi utmanar dig att förflytta dig från "ska fundera på" till "vill och gör".


Vi utvecklar människor som utvecklar verksamheter.

I ett företags verksamhet ingår förändringar, oavsett om man tycker om det eller inte. En verksamhet som inte förändras kommer inte att hänga med i utvecklingen och följaktligen förlora sin effektivitet och lönsamhet samt på sikt sin möjlighet att finnas till.

 

De verksamheter som arbetar effektivt med förändringarna och har medarbetare som förstår vikten av detta har en oerhörd konkurrensfördel.

 

Detta till trots är det många verksamheter och företag som fastnar i sitt vardagsarbete, man har inte kompetens (kunskap, erfarenhet, motivation eller självförtroende) att möta alla de olika förändringar som dyker upp. Detta kan vi hjälpa dig och din verksamhet med.

 

Vi hjälper företag och organisationer:

  • Att utveckla chefer och ledare.
  • Att utveckla medarbetare.
  • Att utveckla ledningsgrupper.
  • Att få grupper att arbeta ihop bättre.
  • Att få grupper att utnyttja sin potential bättre.

Individer som utvecklas mår bättre och presterar bättre. Verksamheter med sådana medarbetare blir effektivare och lösammare. Låt oss hjälpa dig i detta arbete.

Nyheter

2014-04-01 15:48
»  Varför utveckla och träna team?

Människan har format grupper för att uppnå mål och att genomföra arbetsuppgifter ända sedan historiens början

Läs mer >>

2014-04-01 15:47
»  Att bli befordrad till chef...

Chefsrollen innebär ofta ensamhet. Handledning och coaching stöd är viktiga komponenter för att lyckas.

Läs mer >>